روایت متفاوت یکی از حکایت‌های کلیله و دمنه برای کودکان چاپ شد: باور کنید من مرغ ماهی‌خوار نیستم!

کتاب «باور کنید من مرغ ماهی‌خوار نیستم!» نوشته حسین قربانی شامل بازنویسی یکی از حکایت‌های کلیله و دمنه توسط انتشارات فاطمی منتشر و راهی بازار نشر شد.